Problemlösning under jord
ConMine AB är ett Gällivarebaserat företag som ger service och stöd till företag inom bland annat gruvindustrin. Företagets flexibla och innovativa personal löser kundernas problem, vilket leder till ökad produktivitet.
”Jag är ingenting utan min personal”, säger företagets ägare Nils Norman.
I staden som kallas för Europas gruvhuvudstad, Gällivare, startades 2006 (i sin nuvarande form) företaget ConMine. Sedan 2010 ägs det av en ensam ägare. Nils Norman, eller Nisse som han kallas, är infödd Gällivarebo och har varit verksam inom branschen i 30 år.
Företagets produkter och tjänster är - förutom mot gruvindustrin- inriktade mot pappers-, energi- och stålindustrin. ConMine levererar helhetslösningar med fokus på underhålls- och tillverkningstjänster, som till stor del går ut på att konstruera speciallösningar till kunder med olika behov av problemlösning.
-Kunderna ringer och berättar om ett visst problem. Och då far vi dit och hittar en lösning, säger Nisse.

Mer än 75 procent av arbetet sker under jord, där medarbetarna bland annat drar fram vatten, konstruerar fläktstationer och bygger stålkonstruktioner.
Under hösten 2012 har ConMine varit involverade i ett stort projekt där 17 så kallade bergtappar - som används för att utvinna malm– tillverkades och monterades under jord.
Under våren kommer verksamheten att fokusera på service, reparationer och underhåll, något som är viktigt inom gruvnäringen där säkerhetskraven är omfattande.
Förutom rena servicearbeten kan ConMine även hjälpa till med bergförstärkning, där man sätter nät för att stärka upp gruvväggar. Företaget har utvecklat egna monteringsmetoder och kan därmed få upp näten kostnadseffektivt och snabbt.

En viktig framgångsfaktor – företaget omsätter idag över 60 miljoner - är den duktiga personalen.
-Med den verksamheten vi har är en extremt flexibel personal A och O. Och det har jag. De gör ett strålande arbete. Jag är ingenting utan min personal, säger Nisse stolt.
Arbetet nere i gruvorna kan bitvis vara tungt och kräver tålamod och kunskap.
Den ena dagen är aldrig den andra lik, med haverier och problemlösning och här kan Nisse själv vara ett stöd för personalen med sin långa erfarenhet av underjordsarbete.

Drygt 70 anställda arbetar i företaget i dagsläget och fler hyrs in från bemanningsföretag vid behov. ConMine är en attraktiv arbetsplats och det brukar aldrig brukar vara problem att få tag på duktig personal. För Nisse är inställning en viktig del vid nyrekrytering.
- Högskoleutbildning behöver nödvändigtvis inte vara premierande, utan det handlar också om andra saker som vilja, motivation och personlighet, säger Nisse.
Medelåldern hos de anställda är låg, runt 25 år, och företaget utbildar kontinuerligt personalen inom olika områden.
-Jag tror att mycket av vår styrka ligger i att kunder och kunskap förvaltas på ett och samma ställe. Det, tillsammans med den duktiga personalen. Vi ser inte problem, vi ser lösningar, säger Nisse och berättar samtidigt att en annan stryka är pålitliga och leveranssäkra leverantörer.

För framtiden tror Nisse att det gäller att stå rustad inför eventuella förändringar inom gruvindustrin. Där har ConMine fördel av att stå på fler ben. Visionen är att företaget ska bli ännu bättre, bredda sin marknad och att företaget om ett par år söker sig till nya lokaler, med en mindre verkstadsdel (dagens verkstadslokaler är över 2000 kvadratmeter) men med bättre utrymmen för den värdefulla personalen.

ConMine AB

Bransch:
Mekanisk Verkstad

Telefon: 0970-55440
Fax: 0970-55445


Email:
nils.norman@conmine.com

Hemsida:
www.conmine.com

Adress:
ConMine AB
Betongvägen 15
98238 Gällivare

| 13 SENASTE FÖRETAGEN